O turnaji

Novojičínský O – Cup je florbalovým turnajem  s bohatou historií. Každoročně se jej účastní na 100 dětí z Nového Jičína či blízkého okolí. Cílem turnaje je přivést děti k  pohybu a sportování. Turnaj je organizován pro širokou veřejnost.

Od svého vzniku, v roce 1994, turnaj prošel rozsáhlou obměnou. Několikrát se měnilo místo konání turnaje. Původně se turnaj hrál jako hokejový na zamrzlém Lamberském rybníku, poté se přes dětské hřiště na Máchově ulici, házenkářské hřiště na stadionu a tělocvičny základní školy na Jubilejní ulici a Komenského 68 dostal do tělocvičen základní školy Komenského 66.

Protože se turnaj dostal z venkovního prostředí do tělocvičny, musela se upravit i pravidla. Turnaj se začal organizovat jako florbalový. Vždy se při sestavování pravidel kladl velký důraz na umožnění startovat v turnaji každému, tj. aby byl otevřen pro širokou veřejnost, zejména pak pro mládež všech věkových kategorií.

Dnes se turnaj hraje ve třech kategoriích. První tvoří Junioři (chlapci do 15 let), která má ještě podkategorii Benjamínků ( chlapců mladších jak 10 let ), druhou děvčata a třetí kategorie jsou senioři ( pro chlapce nad 15 let ). Hlavní cenou je putovní pohár pro  vítěze každé kategorie.