Přihlašování do turnaje

Přihlašování do turnaje končí 6.října 2019 !!!

Přihlašovací formulář: zde

Novojičínský O-cup 2019

sobota 12.října 2019

tělocvična Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, p.o.

Kategorie :

  • Junioři – chlapci roč. 2004 a mladší ( hrají 4 hráči : tři + brankář, max. počet hráčů v družstvu: 8 )
  • Senioři – chlapci roč. 2003 a starší ( hrají 4 hráči : tři + brankář, max. počet hráčů v družstvu: 8 )

V případě malého počtu přihlášených družstev si organizátor vyhrazuje kategorii upravit popřípadě zrušit ( min. tři družstva ).

Startovné je pro všechny kategorie 90,- Kč za osobu (platí se v den turnaje).

Aby bylo družstvo zaregistrováno, je třeba společně s podáním přihlášky uhradit nevratný registrační poplatek ve výši 100,- Kč za družstvo ( bude účastníkům turnaje odečten ze startovného ) na účet: 208633210 / 0600.

Pojištění: Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav a případné zranění hráčů v průběhu turnaje, taktéž nenese žádnou zodpovědnost za Vaše věci.

Přihlášením a startem v turnaji bere účastník na vědomí, že je z akce pořizován videozáznam používaný k propagaci akce stejně jako fotodokumentace (webové stránky, reportáže v televizi, sociální sítě).